Overzicht lessen jeugdtheaterschool Utrecht

De jeugdtheaterschool richt zich op buitenschoolse theatereducatie voor kinderen en jongeren van 8 t/m 21 jaar.

Jaarcursus 8 t/m 12 jaar.

De lessen richten zich, aan de hand van een muziektheaterproductie, op het kennismaken met theater. Spelplezier en samenspel staan hierin centraal. Ook leren kinderen op speelse wijze omgaan met de verantwoordelijkheid die bij het maken van een voorstelling hoort. Het bijbehorende lesplan rouleert jaarlijks waardoor kinderen nooit tweemaal hetzelfde aanbod krijgen. Elke locatie heeft een eigen uitvoering in het theater waarbinnen iedere leerling een volwaardige rol krijgt. De voorstelling wordt in het geheel door de kinderen gespeeld waardoor de succes ervaring hen volledig toekomt.

Jaarcursus 12 t/m 17 jaar.

Het jaarprogramma richt zich op spelplezier met handvatten ter verdieping. Er worden lessen gegeven over acteertechnieken en spelvormen. We verhogen het inzicht in theater. Ook dit lesprogramma rouleert jaarlijks en is gekoppeld aan een op maat gemaakte productie. Binnen deze productie vervalt het muzikale element om meer ruimte te bieden voor het acteren. De voorstelling wordt gedragen door de spelers en iedere groep kent een eigen uitvoering van de voorstelling.

Doorstroming is mogelijk aan het begin van elk theaterseizoen. Het verloop is opgenomen in onderstaand schema: (klik om te vergroten)

opbouw jeugdtheaterschool Utrecht

Opleidingsklas 9 t/m 13 jaar.

Evenals de jaarcursus 8 tot en met 12 jaar, richt deze groep zich op een muziektheaterproductie.
Het grootste verschil is hierbij diepgang. Leerlingen die zich graag verder willen bekwamen of simpelweg meer uitdaging zoeken kunnen hier terecht. Voorstellingen worden binnen slechts de helft van de lessen gerepeteerd. Dit geeft ruimte om in de andere lessen in te gaan op speltechnieken, regie en makerschap, theatervormen en repertoiretoneel.
Door middel van een auditie is de opleidingsklas toegankelijk.

Opleidingsklas 14 t/m 21 jaar

Lessen vormen een springplank naar de opleidingen of bieden simpelweg verdieping. Het jaar koppelt theatertheorie aan praktijk en geeft deelnemers inzicht in tal van technieken. Gedurende de lessen wordt met hen gezocht naar een persoonlijk werkvorm waarbij altijd helder is waar deze vandaan komt, wat de mogelijkheden zijn en hoe je je er verder in kunt verdiepen. De groep richt zich daarnaast op een voorstelling die een groter beroep doet op individuele acteerkwaliteiten maar ook op inzicht in vertelvormen en betekenis. Stukken zijn complexer van aard en hebben veelal een link naar de actualiteit of bestaand repertoire. Ook deze opleidingsklas is enkel door middel van een auditie toegankelijk.

Werkveld

Door de goede connecties die wij hebben met opleidingen en het werkveld, zowel lokaal als landelijk, kunnen wij begeleiding bieden bij doorstroming en audities.

cinekamp (filmkamp)