Jaartraject THEATER
jongeren 12 t/m 17 jaar

Podiumzaal De Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1, Utrecht
Woensdagen 17:45 – 19:15 uur
Kosten: €360,-
Kennismakingsles: 22 sept. 2021
start: 29 september 2021

Theater is jouw sport!

Binnen een sportteam zijn er verschillende functies. Op dezelfde manier is ieder lid van een theatergezelschap van belang.
Een jaar lang werken we naar een voorstelling toe en daarbinnen ontwikkeld iedereen zijn of haar eigen talent. We denken dat, door een veelzijdigheid aan oefeningen en technieken aan te bieden, elke leerling een eigen vorm vindt. Je draagt verantwoordelijkheid naar elkaar, het proces en het product.

Je komt in een groep met gelijkgestemden. Hierbinnen ontdek je jouw kwaliteiten en leer je hier gebruik van te maken. Hierdoor ontstaat spelplezier, ruimte voor verdieping en sterke voorstelling.

We kiezen voor een script met diepgang, passend bij jullie leeftijd. Voor iedereen is er een rol die uitdagend is maar ook leunt op jouw kwaliteiten. Zo kun jij jouw eigen draai aan de rol en jouw stempel zetten op het stuk. Om niet enkel te ontwikkelen voor de voorstelling maar ook een bredere basis te bieden zijn er ook trainingselementen. We werken bijvoorbeeld aan improvisatie, camera acteren, acteertechniek en tekstanalyse.

Na een jaar heb je niet alleen een prachtige voorstelling gespeeld. Je hebt ook een breder inzicht en de tools om een volgende rol of presentatie zelfstandiger op te pakken.

We verwachten dat je gemotiveerd aan de lessen begint en bereid bent tijd vrij te maken voor het leren van teksten, de lessen en de voorbereiding ervan. Zo maken we er samen een fantastisch jaar van.

Praktische informatie:

  • lesjaar begint met een kennismakingsles
  • lessen van 1,5 uur
  • jaartraject van 28 lessen
  • ruimte voor training & repetitie
  • ervaren docenten binnen theater & educatie
  • kosten jaarcursus € 360,-
  • eindvoorstelling in het theater
jaartraject theaterles theaterlessen jongeren jeugdtheaterschool Utrecht